Politica de confidentialitate

TEMPORAR IN LUCRU!!!!!!

revenim in cel mai scurt timp cu forma finala

 

Politică de confidențialitate

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale societatii FLUIDTECHNIK srl, cu sediul în Bucuresti, Sector 6, Drum Belsugului Nr 141 K, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.fluidtechnik.ro.

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, FLUIDTECHNIK srl nu va colecta datele dumneavoastră cu caracter personal.

Site-ul nostru www.fluidtechnik.ro, are caracter informativ fara posibilitatea de a va lasa date personale sau alte date, neavand rubrica speciala pentru trimitere e-mail, inregistrare sau creare de cont.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, sc FLUIDTECHNIK srl va informeaza ca nu are ca scop colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel: • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de sc FLUIDTECHNIK srl, prin intermediul Site-ului.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop nu este necesara.

 

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, sc FLUIDTECHNIK srl va informeaza ca nu va dezvălui datele dumneavoastră către parteneri sau către terțe persoane pentru:

• menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

• efectuarea de statistici, testarea și cercetarea, monitorizare.

 

V. Transferul datelor cu caracter personal

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, sc FLUIDTECHNIK srl va informeaza ca nu transfera datele cu caracter personal.

 

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de vizitatori ai site-ului nostru, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către [deținătorul website-ului], conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea [deținătorul website-ului] cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: fluidtechnik@gmail.com.